Styrelse

Styrelse

Vid årsmötet den 17 mars 2016 utsågs följande styrelse som efter konstituering den 25 april 2016 har följande sammansättning:

Ordförande: Christer Santesson, tel 41618, email: santesson.0302-41618@telia.com

Vice ordförande: Christina Lavsund, tel 0709 549985,email:olsson.lavsund@icloud.com

Sekreterare: Tord Lennartsson, tel 416 16, email: lennartsson.grabo@gmail.com

Kassör: Birgitta Jacobsson, tel 406 62, email: bittan04@gmail.com

Ledamot: Helena Andersson, tel 40434 email: helena.yandersson@yahoo.se

Suppleanter:

Ilona Miglavs, tel  400 86,  email:  ilona.aquadeli@gmail.com

Hans Amberntsson, tel 419 55, email: abhamberntsson@hotmail.com

 

Revisorer:

Ann-Britt Lundin, tel  402 65, email: familjen_lundin@telia.com

Alf Olsson, tel 41159, email: alf_olsson@telia.com

Suppleant: Gustaf Carlsson tel 401 97 email: gustaf.carlsson@telia.com

 

Valberedning:

Torbjörn Eliason, tel 400 31, email: teliason@spray.se . Samankallande

Carl-Axel Riegnell. Tel 408 20, email: carl.riegnell@telia.com

Britt Fredriksson tel 412 73