Medlemskap

Bli medlem i Stora Lundby Samhällsförening

Stora Lundby Samhällsförenings ändamål är att ta tillvara Gråbos intressen. Vi hoppas att du vill bli medlem i föreningen.

Vår opinionsbildande verksamhet har burit frukt på några områden:

– Det föreslås nu i ett kommunalt yttrande att Kraftledningarna genom samhället ska grävas ner

– Den nya skolan skall placeras på Heden, vilket kan ses som ett första steg att bygga samman Olstorp och Gråbo

– Marken runt Hjällsnässkolan håller på att snyggas upp

– Gråbo har blivit betydligt bättre representerat i de beslutande organen i kommunen

Men det finns fortfarande många frågor i Gråbo som måste få en bättre lösning. Här är några:

– Ordningen i samhället behöver förbättras

– En upprustning av Gråbo centrum måste ske

– Kommunens byggnader måste skötas bättre

– Gångbanor utefter Aggetorpsvägen och längs Lundbyvägen från Ekdungen till kyrkan måste anläggas.

Gråbo är fin ort att bo i. Men vi måste se till att vi håller uppe standarden i samhället! Bli medlem genom att sätta in 50 kr på föreningens bankgiro 5846-2011.

Christer Santesson
Ordförande

samhallsfor@gmail.com
Tel 416 18