Styresemötesprotokoll 83

Protokoll nr 83 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2017-05-02 hos Helena Andersson.

Närvarande: Christer Santesson ordförande  Helena Andersson  Jan Kuuse  Hans

Amberntsson  Birgitta Jacobsson  Christina Lavsund  Ilona Miglavs Tord

Lennartsson

 

  1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat.
  2. Dagordningen: Dagordningen godkändes.
  3. Konstituering: Till vice ordförande valdes Christina Lavsund.

Till sekreterare valdes Tord Lennartsson.

Till kassör och firmatecknare valdes Birgitta Jacobsson.

  1. Föregående mötes protokoll: Föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
  2. Rapporter: Birgitta redogjorde för handlingsplanen.

Ekonomi: Det finns 156 507,52 kr på banken varav 150 000,00 kr är låsta. 21 st

medlemmar har betalat avgiften.

  1. Uppföljning av årsmötet: Det fanns inget speciellt att diskutera från årsmötet.
  2. Övriga frågor: Pensionärsföreningen vill ha 5000,00 kr för att laga soffor, men det

beslutades att inte ge några pengar. Beslutades att påminna om medlems-

avgiften. Skulle någon vilja ha pengar så får dom skicka in en ansökan

som kommer att behandlas nästa år.

  1. Nästa styrelsemöte: Nästa styrelsemöte blir den 13/6 kl 18.00 hos Ilona.
  2. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2017-05-07

 

Vid protokollet.                                                               Justeras.

 

 

 

Tord Lennartsson                                                            Christer Santesson

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *