Styrelsemötesprotokoll 82

Protokoll nr 82 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte  2017-03-16 hos Christer Santesson.

Närvarande: Christer Santesson ordförande   Birgitta Jacobsson  Helena Andersson

Hans Amberntsson  Christina Lavsund  Tord Lennartsson

 

  1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat.
  2. Dagordningen: dagordningen godkändes.
  3. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
  4. Ekonomi: i kassan finns det 1216,00 kr och på banken finns det 157 742,52 kr varav

150 000,00 kr är låsta. 18 medlemmar har betalat avgiften.

Rapporter: Birgitta berättade att invigningen av torget blir den 22/ 4 kl 08.45. Hans

rapporterade från entregruppen att inget har hänt. Den 6/4 kl 19.00 blir det årsmöte i

Medskapandegruppen.

  1. Årsmötet: Ann Bäck kommer att tala om torget och husbyggnationen. Christina sköter

avprickningen.

  1. Övriga frågor: det fanns inga övriga frågor.
  2. Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir hos Helena 2/5 18.30.
  3. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2017-03-19.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *