Styrelsemötesprotokoll 81

Protokoll nr 81 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2017-02-14

hos Christer Santesson.

Närvarande: Christer Santesson  Birgitta Jacobsson  Jan Kuuse  Helena Andersson

Ilona Miglavs  Christina Lavsund  Tord Lennartsson

 

  1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat.
  2. Dagordningen: dagordningen godkändes.
  3. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
  4. Ekonomi: i kassan finns det 566,00 kr och på banken finns det 157 742,52 kr varav

150 000,00 kr är låsta. 5 st medlemmar har betalat avgiften.

Rapporter: Christer berättade att han och Tord hade träffat Torbjörn Eliason som är

sammankallande i valberedningen.

  1. Medskapandegruppen/rapport: Birgitta berättade att Mikael Tilly har några timmar kvar

som kan användas i dom olika grupperna.

  1. Årsmötet: årsmötet kommer att hållas i Parasollen den 23/3-2017 kl 18.30.

Föreningens framtid: samhällsföreningens framtid diskuterades.

  1. Övriga frågor: det fanns inga övriga frågor.
  2. Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir den 16/3 kl 18.30 hos Christer.
  3. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2017-02-17

 

Vid protokollet                                                             Justeras

 

 

 

Tord Lennartsson                                                         Christer Santesson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *