Årsmötesprotokoll

Protokoll fört vid St. Lundby Samhällsförenings årsmöte 2017-03-23 på

Parasollen.

 

Närvarande 25 medlemmar.

 

Innan årsmötet började berättade Ann Bäck om husbyggnationen vid torget.

 

Christer Santesson hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat.

Dagordningen godkändes.

 

  1. Mötesordförande och sekreterare: Till mötesordförande valdes Christer Santesson och till

sekreterare valdes Tord Lennartsson.

 

  1. Röstlängd och 2 rösträknare: Röstlängden fastställdes och till rösträknare valdes Bo

Carlsson och Leif-Göran Jacobsson.

 

  1. Justeringsmän: Till justeringsmän valdes Bo Carlsson och Leif-Göran Jacobsson för att

tillsammans med Christer Santesson justera protokollet.

 

  1. Kallelsen: Kallelsen till årsmötet godkändes.

 

  1. Verksamhetsberättelsen: Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes.

 

  1. Kassarapport: 2016-12-31 fanns det 157 995,52 kr och i kassan 566,00 kr.

Kassarapporten godkändes.

 

  1. Revisorernas berättelse: Revisionsberättelsen lästes upp och den godkändes.

 

  1. Styrelsens ansvarsfrihet: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

  1. Medlemsavgift: beslutades att inte ändra medlemsavgiften som fortsätter att vara 50 kr.

 

  1. Budget och verksamhetsplan/föreningens framtid: Torbjörn Eliason från valberedningen

talade om föreningens framtid och efter diskussion föreslogs att föreningen skulle läggas ned.

Årsmötet beslöt enhälligt att avveckla föreningen vid nästa årsmöte om inte en ny styrelse väljs.

Vidare beslöts att nuvarande styrelse och revisorer samt valberedning sitter kvar till nästa årsmöte då definitivt beslut kan fattas enligt stadgarna.

 

11-15. Som konsekvens av föregående utgår dessa punkter.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *