Styrelsemötesprotokoll 80

Protokoll nr 80 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2017-01-17 hos Hans Amberntsson.

Närvarande: Christer Santesson ordförande  Hans Amberntsson Birgitta Jacobsson Ilona

Miglavs Tord Lennartsson Christina Lavsund Helena Andersson

 

  1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat.
  2. Dagordningen: dagordningen godkändes.
  3. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
  4. Ekonomi: i kassan finns det 424,00 kr och på banken finns det 157 995,52 kr varav

150 000,00 kr är låsta.

  1. Medskapandegruppen: Hans rapporterade från entreegruppens arbete. Det skall byggas en

rondell vid Olstorpskrysset. Det konstaterades att sammarbetet med kommunen inte

fungerar. Birgitta berättade att rapporteringen från Smyrnakyrkan för Mikael Tillys

timmar är mycket undermålig. Christer rapporterade från ett protokoll från Medskapande-

gruppen.

  1. Invigning av torget: torginvigningens datum diskuterades. Den 25/3 verkar vara för tidigt.
  2. Årsmötet: årsmötet kommer att hållas på Parasollen den 23/3 kl 18.30

En redogörelse av projektledaren för utbyggnaden av Gråbo Centrum är ett förslag till

programmpunkt på årsmötet. Hans kollar vem som är projektledare. Christer vill ha in

redogörelser från dom olika gruppernas aktivitet under året för att kunna föra in det i

verksamhetsberättelsen.

  1. Övriga frågor: Birgitta tycker att guppet i korsningen Vagnvägen – Lundbyvägen är för

högt. Rapporterades att det är skräpigt vid återvinningsstationerna. Ilona berättade att man

haft invigning av det nya stallet.

  1. Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir 14/2 kl 18.30 hos Christer.
  2. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2017-01-22

 

Vid protokollet                                                         Justeras

 

 

 

Tord Lennartsson                                                     Christer Santesson

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *