Styrelsemötesprotokoll 78

Protokoll nr 78 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2016-10-11

hos Christer Santesson.

 

Närvarande: Christer Santesson ordförande  Birgitta Jacobsson  Christina Lavsund

Tord Lennartsson  Hans Amberntsson.

 

  1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat.
  2. Dagordningen: dagordningen godkändes.
  3. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
  4. Rapporter: Hans redogjorde för brevet, angående priserna på Gråbosnabben och Blå

Express, till Västtrafik och Lerums Kommun.

Ekonomi: på banken finns det 157 120,52 kr. Beslutades att åter låsa 150 000,00 kr av

dessa. Kassan innehåller 274,00 kr. 57 st medlemmar har betalat medlemsavgiften.

  1. Medskapandegruppen- entregruppen: Hans berättade om arbetet i entregruppen. Birgitta

rapporterade från medskapandegruppen. Det kommer att bli ett kommundelsmöte.

Centrumgruppens vara eller inte vara diskuterades. Cirkusfestivalen var uppe till

diskussion. Maria Eriksson har meddelat att hon vill lämna medskapandegruppens

styrelse.

  1. Övriga frågor: det fanns inga övriga frågor.
  2. Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir 22/11 kl 18.30 hos Christer.
  3. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2016-10-15

 

Vid protokollet                                               Justeras

 

 

 

Tord Lennartsson                                           Christer Santesson

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *