Styrelsemötesprotokoll 77

Protokoll nr 77 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2016-09-01 hos Tord Lennartsson.

Närvarande: Christer Santesson ordförande  Birgitta Jacobsson Christina Lavsund

Tord Lennartsson  Hans Amberntsson

 

 1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat.
 2. Dagordningen: dagordningen godkändes, med ett tillägg.
 3. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
 4. Rapporter: inga rapporter.

Ekonomi: på banken finns det 156 432, 52 kr varav 150 000,00 kr är låsta. I kassan finns

det 874,00 kr. 24 medlemmar har betalat medlemsavgiften.

 1. Medskapandegruppen- lägesrapport: Hans rapporterade från entregruppen. Birgitta kom

med en rapport från medskapandemötet samt att Mikael Tilly kommer att lämna sitt

uppdrag som processledare 2017-01-31.

 1. Medlemsregister-E-postadress: detta diskuterades och det beslutades att ta fram en mail-

adress åt föreningen.

 1. Höstens aktiviteter: beslutades att inte vara med på skördefesten. Frågan om någon annan

aktivitet tas upp senare i höst.

 1. Övriga frågor: Hans tog upp biljettpriserna på Gråbo-snabben. Beslutades att Hans får i

uppdrag att skriva till Västtrafik och kommunen.

 1. Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir 2016-10-11 hos Christer.
 2. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2016-09-03.

 

Vid protokollet                                          Justeras

 

 

 

Tord Lennartsson                                      Christer Santesson

Styrelsemötesprotokoll 76

Protokoll nr 76  fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2016-06-07 hos Christer Santesson.

 

Närvarande: Christer Santesson ordförande, Birgitta Jacobsson, Helena Andersson, Hans Amberntsson, Christina Lavsund och Tord Lennartsson.

 

 1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat.
 2. Dagordningen: dagordningen godkändes.
 3. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
 4. Ekonomi: i kassan finns det 874,00 kr samt på banken 156 792,92 kr varav 150 000,00 kr

är låsta. 24 medlemmar har betalat medlemsavgiften.

 1. Medskapandegruppen: Hans rapporterade från entréegruppen.Man hade träffat en

representant från landskapsarkitektbyrån Mareld. Christina tycker inte att medskapande-

gruppens styrelsemöten är konstruktiva så hon har beslutat sig för att hoppa av. Hon

kommer att meddela styrelsen via mail.

 1. Övriga frågor: det fanns inga övriga frågor.
 2. Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir den 30/8 kl 18.00 hos Tord.
 3. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2016-06-08

 

Vid protokollet                                                 Justeras

 

 

 

Tord Lennartsson                                              Christer Santesson