Styrelseprotokoll 74

Protokoll nr 74 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2016-03-08

hos Christer Santesson.

 

Närvarande: Christer Santesson ordförande  Birgitta Jacobsson  Hans Amberntsson

Christina Lavsund  Tord Lennartsson.

 

  1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet

öppnat.

 

  1. Dagordningen: Dagordningen godkändes.

 

  1. Föregående mötes protokoll: Föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.

 

  1. Rapporter/ekonomi: 5 st från St Lundby Samhällsförening kommer att närvara vid

medskapandegruppens årsmöte.

På banken finns det 157 077,52 kr. Beslutades att låsa 150 000,00 kr. I kassan finns det

1181,00 kr. 18 st medlemmar medlemmar har betalat medlemsavgiften.

 

  1. Årsmötet: Tord tar med vattenkokare + kaffe. Christer och

Hans tar också med sig kaffe. Christer tar även med sig rolluppen och Hans tar med

förlängningssladdar. Christina sköter avprickningen.  Vi skall träffas kl 18.00.

Lovisa Björnsdotter och Åke Pettersson från kommunen kommer för att informera om

vattenfrågan i Gråbo. Beslutades att Birgitta köper 2 blombuketter till våra gäster.

 

  1. Badplatsen: Ann Bäck redogjorde för läget vid badplatsen i Hjällsnäsviken. Beslutades

att medskapandegruppen fortsätter att driva frågan samt att samhällsföreningen kommer

att stötta medskapandegruppen om det behövs.

 

  1. Övriga frågor: Beslutades att Birgitta får uppdrag att köpa in kontorsmaterial.

 

  1. Nästa styrelsemöte: Nästa styrelsemöte blir den 25/4 kl 18.30 hos Tord.

 

  1. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2016-03-10

 

Vid protokollet                                              Justeras

 

 

 

 

Tord Lennartsson                                          Christer Santesson

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *