Styrelseprotokoll 73

Protokoll nr 73 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2016-02-15

hos Christer Santesson.

 

Närvarande: Christer Santesson ordförande  Birgitta Jacobsson  Jan Kuuse  Ilona Miglavs

Helena Andersson  Hans Amberntsson  Christina Lavsund  Tord Lennartsson

 

  1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet

öppnat.

  1. Dagordningen: dagordningen godkändes.
  2. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
  3. Rapporter/ekonomi: medskapandegruppsfrågor samt centrumgruppen diskuterades.

På banken finns det nu 156 927,52 kr. I kassan finns det 1167,00 kr. 14 st har betalat

medlemsavgiften. Beslutades att återigen låsa 150 000,00 kr.

  1. Årsmötet:

Program och praktiska frågor: tiden för årsmötet blir 18.30. Mikael Tilly kommer och

berättar om sin roll som processledare samt eventuellt någon från kommunen som skall

redogöra för vattenfrågan i Gråbo. Det gäller både dag/ spill och dricksvatten. Vi får låna

en högtalaranläggning av hembygdsföreningen. Fikafördelning bestäms på nästa möte.

Kallelse och dagordning: Birgitta fixar tryckningen hos kommunen och fördelningen

ordnar vi på nästa styrelsemöte.

Verksamhetsberättelse,resultat,balansräkning: Christer skriver verksamhets-

berättelsen och Birgitta ordnar med resultat och balansräkning.

Medlemsavgift: medlemsavgiften föreslås att fortsättningsvis vara 50 kr.

Valberedning:  Christina föreslås bli ordinarie samt Hans bli suppleant.

  1. Övriga frågor: Birgitta vill att vi trycker upp 500 kuvert eller fler med samhälls-

föreningens logga. Beslutades att anslå 1000,00 kr till detta. Ta med rollupen till års-

mötet. Birgitta fick i uppdrag att undersöka om vi har möjlighet att arkivera papper som

är äldre än 3 år hos kommunen.

  1. Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir den 8/3 kl 18.30 hos Christer.
  2. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2016-02-16.

 

Vid protokollet                                                Justeras

 

 

 

 

Tord Lennartsson                                           Christer Santesson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *