Styrelseprotokoll 72

Protokoll nr 72 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2016-01-18
hos Hans Amberntsson.

Närvarande: Christer Santesson ordförande Ilona Miglavs Christina Lavsund Jan Kuuse
Birgitta Jacobsson Tord Lennartsson Helena Andersson.

1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt och förklarade mötet
öppnat.
2. Dagordningen: dagordningen godkändes.
3. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
4. Rapporter/ekonomi: Ilona rapporterade att bygget av ridhuset går som beräknat.
Det finns 157 404,89 kr på banken varav 150 000,00 kr är låsta. I kassan finns det 717,00
kr. 150 st har betalat medlemsavgiften.
Medskapandegruppen: Birgitta meddelade att Mikael Tilly blev processledare.
300 000,00 kr för ett år är avsatta . Hans rapporterade från entregruppen att man önskar
mer folk samt att man vill arrangera en workshop. Ilona berättade att det finns pengar till
2 rondeller på Gråbovägen (krysset vid Olstorpsvägen och krysset vid Lundbyvägen)
samt en gångbana på Lundbyvägen mellan St Lundby Kyrkväg och Gråbovägen. Trolig
byggstart 2018. Christina berättade att hon kontaktat kommunen angående bänkarna som
fanns vid labyrinten och dom kommer att flyttas till boulebanorna.
5. Årsmötet: årsmötet blir den 17/3 kl 19.00 på Parasollen.
Program: Hans skall undersöka om någon från kommunen kan informera om
vattenfrågan i Gråbo. Lammet och Bonden är ett annat alternativ som föredragshållare,
så även Mikael Tilly. Centrumgruppens arbetsuppgifter skall redovisas.
6. Politikerträff: beslutades att inte ha någon politikerträff i år, istället skall vi bjuda in
någon av kommunalråden till årsmötet, gärna en med Gråboanknytning.
7. Övriga frågor: det fanns inga övriga frågor.
8. Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir den 15/2 kl 18.30 hos Christer och då
skall även valberedning bjudas in.
9. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

Gråbo 2016-01-21.

Vid protokollet Justeras
Tord Lennartsson Christer Santesson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *