Styrelseprotokoll 71

Protokoll nr 71 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2015-12-09
hos Tord Lennartsson.

Närvarande: Christer Santesson ordförande Christina Lavsund Helena Andersson Ilona Miglavs Tord Lennartsson Hans Amberntsson samt Jan Kuuse.

1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet
öppnat.
2. Dagordningen: dagordningen godkändes.
3. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
4. Rapporter/ekonomi: det finns 158 062,89 kr på banken varav 150 00,00 kr är låsta.
I kassan finns det 667,00 kr. 147 medlemmar har betalat medlemsavgiften.
Medskapandemötet 3/12: diskuterades vad som avhandlades på medskapandemötet.
Styrelsen uppdrog åt Hans att representera samhällsföreningen i entreegruppen samt att Christina och Tord fick uppdraget att representera i Centrumgruppen.`
5. Ny webbtidning: webbtidningen info.nu startas upp 2016-01-01. Beslutades att
inte agera i detta.
6. Övriga frågor: Ilona meddelade att ridhusbygget har startat.
7. Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir 2016-01-19 kl 18.30 hos Hans.
8. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

Gråbo 2015-12-10.

Vid protokollet Justeras

Tord Lennartsson Christer Santesson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *