Styrelseprotokoll 70

Protokoll nr 70 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2015-10-22 hos Christer Santesson.
Närvarande: Christer Santesson ordförande Hans Amberntsson Helena Andersson
Christina Lavsund Tord Lennartsson

1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet
öppnat.
2. Dagordningen: dagordningen godkändes.
3. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
4. Rapporter: Hans rapporterade att det skall bli möjligt att måla på båda sidor av planket,
samt att det skall sättas upp en lampa vid boulebanorna.
Ekonomi: 5000,00 kr har skänkts till Rädda Barnens lokalförening som aktivitetsstöd
för ensamkommande flyktingbarn.
Det finns 158 158,89 kr på banken varav 150 000,00 kr är låsta. I kassan finns det 667,00
kr. 124 medlemmar har betalat medlemsavgiften.
Medskapandegruppen: Christina berättade att man håller på att anställa en projekt-
ledare. Diskuterades vad som togs upp på sista medskapandemötet.
Medlemsvärvningen 26:e september: Diskuterades hur vi skall få fler medlemmar.
Vi måste förtydliga att det bara är föreningar som är med i medskapandegruppen.
5. Byggstart centrum: Christina berättade att byggstart är i mitten av november, samt att
torgytan skall vara klar till nästa års skördefest. Informationen från skolorna på informa-
tionsmötet i Hjällsnäshallen var alldeles för lång.
6. Julfest: vi avstår från julfest denna gång.
7. Övriga frågor: det fanns inga övriga frågor.
8. Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir 9/12 hos Tord Lennartsson kl 18.30.
9. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

Gråbo 2015-10-26

Vid protokollet Justeras
Tord Lennartsson Christer Santesson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *