Styrelseprotokoll 61

Protokoll nr 61 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2014-10-14 hos

Tord Lennartsson.

Närvarande: Christer Santesson ordförande  Jan Kuuse Hans Amberntsson Birgitta Jacobsson

Helena Andersson Tord Lennartsson

1.   Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.   Dagordningen: dagordningen godkändes.

3.   Rapporter: Christer rapporterade att det skall bli ett möte om fibernätet den 6/11.

Ekonomi: i kassan finns det 158,00 kr. På banken finns det 166 649,35 varav 150 000,00

kr är låsta. 25 st medlemmar har betalat medlemsavgiften. Kostnaden för paneldebatten

blev 3 620,00 kr, till det kommer hyra av högtalaranläggning 3 000,00 kr. Summa

6 620,00 kr.

4.   Föregående mötes protokoll: protokoll nr 60 godkändes.

5.   Medskapandearbetet:

Lägesrapport: Birgitta meddelade att det finns ca 30 000 kr kvar för arbete på torget.

Christer berättade om medskapandemötet, bla annat skolorna.

Konsekvens: konsekvensen av överklagningarna blir att allt förskjuts, men något måste

ändå  göras, inte minst på framtidstomten. Detta skall tas upp på medskapandemötet den

29:e oktober.

6.   Paneldebatten: det blev en bra debatt vilket även politikerna intygade. Jan påpekade att

om det blir ett allaktivitetshus så måste det ligga i centrum. Bestämdes att vi skall träffa

politikerna i början av 2015.

7.   Övriga frågor: Birgitta kommer att åka till Sjövik för att delta i ett möte angående Retro-

vägen. Den 5/12 kl 18.30 blir det julfest i Ekstugan.

8.  Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir den 17/11 kl 18.30 hos Christer.

9.   Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2014-10-15.

Vid protokollet                                                   Justeras

 

 

 

Tord Lennartsson                                              Christer Santesson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *