Protokoll nr 60 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2014-08-26 hos

Christer Santesson.

Närvarande: Christer Santesson ordförande   Kristina Lavsund  Helena Andersson

Birgitta Jacobsson  Tord Lennartsson

1.   Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.   Dagordningen: dagordningen godkändes.

3.   Rapport: Christer rapporterade från politikerutfrågningen i Sjövik.

Ekonomi: i kassan finns det 1124,00 kr. På banken finns det 172 849,35 kr varav

varav 150 000,00 kr är låsta. 23 st medlemmar har betalat medlemsavgiften.

4.   Föregående mötes protokoll: protokoll nr 59 godkändes.

5.   Medskapandearbetet/lägesrapport: Tord rapporterade från torgmötet.

6.   Paneldebatten/arbetsuppgifter: Christer berättade vilka frågor som kommer att tas upp på

panelbebatten. Högtalaranläggningen kommer att hyras av Centrumkyrkan till ett totalt

pris av 4000 kr. Birgitta handlar in muggar och dylikt samt beställer kaffe och bullar hos

Laila´s. Övriga arbetsuppgifter fördelades.

7.   Övriga frågor: det fanns inga övriga frågor.

8.   Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir den 14/10 kl 18.30 hos Tord.

9.   Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2014-08-31

 

Vid protokollet                                                         Justeras

 

 

Tord Lennartsson                                                      Christer Santesson

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *